Tarih

Kanije ve Kahramanı Yenilmez Tiryaki Hasan Paşa

Kanije Neresidir

Kanije, günümüz Macaristan Devleti sınırları içerisinde kalan tarihi bir şehirdir. Macar dilinde ‘Nagykanizsa’ yani ‘Büyük, devasa Kanije’ anlamına gelir. Osmanlı Devletinin batıdaki en uç noktası olmakla nam salmıştır. Şehrin ortasından Zagreb-Budapeşte kara ve demiryolları geçer, aynı zamanda Hırvatistan sınırına yakın olmakla beraber şehirde Hırvat kökenli nüfus ağırlıktadır.

Kanije Kalesi’nin Fethi

macaristan haritası

Macaristan Haritası

Kalenin tarihi ise 13.yy’a dayanır, yapının feodal dönemde bölgenin toprak ağası tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Yüzyıllar boyu ayakta kalan yapı sürekli el değiştirmiş ve nihayet 1600 yılında Osmanlı devleti bölgede kalıcı olabilmek için kalenin alınması gerektiğine karar vermiştir. 20 Ekim 1600 yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tepelerin üzerine kurulmuş bu müstahkem kaleyi 40 günlük kuşatmadan sonra alabilmiştir. İbrahim Paşa kaleye Tiryaki Hasan Paşa’yı görevlendirmiş ve emrine 9000 asker vermiş, kendisi İstanbul’a dönmüştür.

NOT: Tiryaki Hasan Paşa’nın ‘tiryaki’ lakabıyla anılmasının tarihi vesikalara baktığımızda bir dayanağı olmamakla beraber kahveye olan düşkünlüğü neticesinde kullanıldığını biliyoruz.

kanije kalesi

Kanije Kalesi

Habsburg hanedanı ise 1601 yılında Arşidük II.Ferdinand, Roma-Cermen, İtalyan, İspanyol ve Fransızlardan oluşan (Batılı kaynaklarda 35.000 yerli kaynaklarda ise 90.000) bir orduyla kale önüne gelmiş ve kaleyi ablukaya almıştır. Kanije Kahramanı Tiryaki Hasan Paşa kaleyi 2 ay boyunca aralıksız savunmuş, ve artık bu şekilde savunulamayacağını anlamıştı.

kanije kahramanı tiryaki hasan paşa

Kanije Kahramanı Tiryaki Hasan Paşa

Kale önünde ölen askerlerin ceplerine mektuplar bırakarak karşı tarafın psikolojisini bozmaya çalıştı, mektupta padişahın yakında geleceği ve ordusunun Belgrad yakınlarında görüldüğü yazıyordu. Bunu duyan Ferdinand çok sinirlenerek askerlerine daha hırçın ve saldırgan olmaları şeklinde emir verdi. Hasan Paşa kalede yiyecek ve mühimmat sıkıntısının da olduğunu bilerek son çare gece yarısı emrindeki askerler ve komutanlarla beraber huruç emri verdi. Ferdinand gece yarısı yaşanan bu olay üzerine padişahın geldiğini zannederek muhafızlarıyla beraber kaçtı.

Kanije Kahramanı Tiryaki Hasan Paşa

Bu olay üzerine Tiryaki Hasan Paşa’nın 4.vezir olmasına ve Bosna’ya vali olarak atanmasına karar verildi. 1603 yılında Rumeli valiliği görevi, daha sonra da Anadolu’da çıkan celâli isyanlarını bastırmak üzere görevlendirildi. En son Budin’e beylerbeyi olarak vazifelendirilen paşa burada hayatını kaybetmiştir.

NOT: Kanije Kahramanı Tiryaki Hasan Paşa, hayatında girdiği hiç bir savaşı kaybetmeyen nadir komutanlardan birisidir.

Tarih yazıları hoşunuza gidiyorsa buradan devam edebilirisiniz.

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in:Tarih